NÁVRATKA

na medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu
k historickým jubileám slovenskej tlače v Srbsku

Print

  Meno, priezvisko, titul: (povinné)

  Organizácia:

  Korešpondenčná adresa:

  Váš email: (povinné)

  Fax, telefón:

  Názov príspevku:

  Technické požiadavky k prezentácii príspevku:

  Anotácia príspevku: