Konferencia

Harmonogram osláv 70. výročia Hlasu ľudu a 150. výročia slovenskej tlače vo Vojvodine (v Srbsku)

17. októbra 2014 – 10.00 – 10.30 – otvorenie výstavy 150 rokov slovenskej tlače vo Vojvodine autora Vladimíra Valentíka v organizácii Múzea…

P L A T F O R M A medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie k historickým výročiam slovenskej tlače v Srbsku

Rok 2014 je v dejinách slovenského novinárstva vo Vojvodine a Srbsku mimoriadne dôležitý : je rokom veľkého historického jubilea, akým je 150. výročie slovenskej…

VÝZVA

Tento rok je pre slovenskú žurnalistiku veľmi významný, keďže si v ňom pripomíname 150 rokov slovenskej tlače vo Vojvodine a 70 rokov informačno-politického…