Javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2023 – sve izmene

Plan javnih nabavki za 2023 godinu. – prva izmena Plan javnih nabavki za 2023 godinu. – druga izmena Plan javnih nabavki za…

Plan javnih nabavki za 2023 godinu. – treća izmena

Plan javnih nabavki za 2023 godinu. – treća izmena

Plan javnih nabavki za 2023 godinu. – prva izmena

Plan javnih nabavki za 2023 godinu. – prva izmena

Plan javnih nabavki 2022

Plan javnih nabavki za 2022 godinu.

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

OGLAS O RASPISIVANjU JAVNE LICITACIJE ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA KOJE JE VAN UPOTREBE

OGLAS O RASPISIVANjU JAVNE LICITACIJE ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA KOJE JE VAN UPOTREBE

Odluka o dodeli ugovora za nabavku JNOP 133-1/2021

Odluka o dodeli ugovora za nabavku JNOP 133-1/202144

Javni poziv za nabavku usluga štampanja novina, časopisa i drugog materijala na slovačkom jeziku u otvorenom postupku JNOP 133-1/2021

Javni poziv za nabavku usluga štampanja novina, časopisa i drugog materijala na slovačkom jeziku u otvorenom postupku JNOP 133-1/2021

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku pripreme za štampu, dizajn i distribuciju dečijeg časopisa na slovačkom jeziku „Zornjička“ JN 3/2020

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku pripreme za štampu, dizajn i distribuciju dečijeg časopisa na slovačkom jeziku „Zornjička“ JN 3/2020

Konkursna dokumentacija za časopis Zornjička 3/2020

Konkursna dokumentacija za časopis Zornjička 3/2020