Archív pre apríl, 2020

Konkursna dokumentacija časopis „Zornička“

Konkursna dokumentacija časopis „Zornička“

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda časopis „Zornička“ JN 2/2020

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda časopis „Zornička“ JN 2/2020

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

DODATNO POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

DODATNO POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠTAMPANjA NOVINA, ČASOPISA I DRUGOG MATERIJALA NA SLOVAČKOM JEZIKU U OTVORENOM POSTUPKU

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠTAMPANjA NOVINA, ČASOPISA I DRUGOG MATERIJALA NA SLOVAČKOM JEZIKU U OTVORENOM POSTUPKU

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU