Javne nabavke

ŠTAMPANJE NOVINA, ČASOPISA I OSTALOG MATERIJALA NA SLOVAČKOM JEZIKU BR. 1/2017

Poziv za podnosenje ponuda Konkursna dokumentacija Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije Odgovor na zahtev 2 Izmena konkursne…

Plan javnih nabavki NIU „Hlas ljudu“ za 2017. godinu

Plan javnih nabavki 2017

Javna nabavka usluge pripreme za štampu, dizajn i distribuciju dečjeg časopisa na slovačkom jeziku „Zornjička“

Obavestenje o pokretanju postupka Konkursna dokumentacija  Misljenje Odluka o dodeli ugovora Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Javna nabavka usluge štampanja novina, časopisa i drugog materijala na slovačkom jeziku br. 1/2016

Poziv za podnosenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatna pojasnjenja Izmena konkursne dokumentacije Odluka o dodeli ugovora Obavestenje o zakljucenim ugovorima

Pravilnik o javnim nabavkama

Pravilnik o javnim nabavkama

Plan javnih nabavki NIU „Hlas ljudu“ za 2016. godinu

Plan javnih nabavki