O nás

ARCHÍV VYDANÍ

Archív Hlas ľudu a Vzlet

Priatelia

Inštitúcie a firmy, s ktorými spolupracujeme

Novinovo–vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu

Sídlo: 21 101 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V.

Zakladateľ: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Riaditeľka NVU Hlas ľudu: Milana Arňašová-Radićová

Činnosť: vydávanie novín (týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho mesačníka Vzlet a časopisu pre deti Zornička), kníh, brožúr, hudobných kníh a iných publikácií, vydávanie časopisov a iných podobných periodických vydaní, ostatná vydavateľská činnosť, ostatné služby reklamy a propagandy, sekretárske a prekladateľské aktivity, predaj kníh, novín atď.
Vydavateľská činnosť: vydávanie diel, ktorými sa prispieva ku kultúrnemu, vzdelávaciemu, vedeckému a inému duchovnému rozvoju Slovákov v Srbsku a k zachovaniu ich národnej identity.