Plan javnih nabavki za 2023. godinu

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

nov 15 2023

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

OGLAS O RASPISIVANjU JAVNE LICITACIJE ZA PRODAJU  MOTORNOG VOZILA KOJE JE VAN UPOTREBE

OGLAS O RASPISIVANjU JAVNE LICITACIJE ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA KOJE JE VAN UPOTREBE

jan 01 2023

OGLAS O RASPISIVANjU JAVNE LICITACIJE ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA KOJE JE VAN UPOTREBE

Odluka o dodeli ugovora  za nabavku JNOP 133-1/2021

Odluka o dodeli ugovora za nabavku JNOP 133-1/2021

máj 21 2021

Odluka o dodeli ugovora za nabavku JNOP 133-1/202144

Javni poziv za nabavku usluga štampanja novina, časopisa i drugog materijala na slovačkom jeziku u otvorenom postupku JNOP 133-1/2021

Javni poziv za nabavku usluga štampanja novina, časopisa i drugog materijala na slovačkom jeziku u otvorenom postupku JNOP 133-1/2021

máj 10 2021

Javni poziv za nabavku usluga štampanja novina, časopisa i drugog materijala na slovačkom jeziku u otvorenom postupku JNOP 133-1/2021