Hlas ľudu

Informačno-politický týždenník

Prvé číslo Hlasu ľudu vyšlo v Báčskom Petrovci 19. októbra 1944. Od roku 1967 vychádza v Novom Sade.
Vydavateľom je NVU Hlas ľudu z Nového Sadu. Základné rubriky novín: Týždeň s podrubrikami Sedem dní a Slovensko; Ľudia a udalosti, Kultúra s podrubrikami Recenzia a JazykOmyly, Šport, Detský kútik, ako aj Oznamy a RTV panoráma.

Pravidelné prílohy: Poľnohospodárske rozhľady (vychádzajú dvakrát mesačne a sú prílohou pre poľnohospodárov a dedinu), Obzory (raz mesačne, príloha pre kultúru, vedu, umenie a literatúru) a Mozaika (raz mesačne, magazínová príloha), ako aj príležitostná ročná príloha SNS (venovaná priebehu a realizácii Slovenských národných slávností, ako aj ich popularizácii).

Úradujúca zodpovedná redaktorka: Olinka Glóziková-Jonášová.
www.hl.rs