Archív pre február, 2016

Javna nabavka usluge štampanja novina, časopisa i drugog materijala na slovačkom jeziku br. 1/2016

Poziv za podnosenje ponuda Konkursna dokumentacija Dodatna pojasnjenja Izmena konkursne dokumentacije Odluka o dodeli ugovora Obavestenje o zakljucenim ugovorima

Share Button

Pravilnik o javnim nabavkama

Pravilnik o javnim nabavkama

Share Button

Plan javnih nabavki NIU „Hlas ljudu“ za 2016. godinu

Plan javnih nabavki

Share Button