Archív pre február, 2017

ŠTAMPANJE NOVINA, ČASOPISA I OSTALOG MATERIJALA NA SLOVAČKOM JEZIKU BR. 1/2017

Poziv za podnosenje ponuda Konkursna dokumentacija Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije Odgovor na zahtev 2 Izmena konkursne…

Share Button

Plan javnih nabavki NIU „Hlas ljudu“ za 2017. godinu

Plan javnih nabavki 2017

Share Button