Archív pre apríl, 2019

Priprema za štampu, dizajn i distribucija dečjeg časopisa „Zornička“ br.2/2019

obavestenje o pokretanju postupka misljenje konkursna dokumentacija odluka o dodeli ugovora  

Share Button

ŠTAMPANJE NOVINA, ČASOPISA I OSTALOG MATERIJALA NA SLOVAČKOM JEZIKU BR. 1/2019

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku 1-2019 Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 1-2019 odluka o dodeli ugovora

Share Button