Archív pre apríl, 2020

Konkursna dokumentacija časopis „Zornička“

Konkursna dokumentacija časopis „Zornička“

Share Button

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda časopis „Zornička“ JN 2/2020

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda časopis „Zornička“ JN 2/2020

Share Button

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Share Button

DODATNO POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

DODATNO POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Share Button

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠTAMPANjA NOVINA, ČASOPISA I DRUGOG MATERIJALA NA SLOVAČKOM JEZIKU U OTVORENOM POSTUPKU

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠTAMPANjA NOVINA, ČASOPISA I DRUGOG MATERIJALA NA SLOVAČKOM JEZIKU U OTVORENOM POSTUPKU

Share Button

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU

Share Button