Archív pre máj, 2020

Odluka o dodeli ugovora za JNOP 1/2020

Odluka o dodeli ugovora za JNOP 1/2020

Share Button

Odluka o obustavi pustupka JN 2/2020 usluga-priprema za štampu, dizajn i distribuciju dečijeg časopisa na slovačkom jeziku „Zornjička“

Odluka o obustavi pustupka JN 2/2020 usluga-priprema za štampu, dizajn i distribuciju dečijeg časopisa na slovačkom jeziku „Zornjička“

Share Button