Javna nabavka usluge pripreme za štampu, dizajn i distribuciju dečjeg časopisa na slovačkom jeziku „Zornjička“

22. marca 2016
editor

Obavestenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija 

Misljenje

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Share Button