ŠTAMPANJE NOVINA, ČASOPISA I OSTALOG MATERIJALA NA SLOVAČKOM JEZIKU BR. 1/2017

20. februára 2017
editor

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije

Odgovor na zahtev 2

Izmena konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Partija 1

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Partija 2

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Partija 3

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Partija 4

Share Button