Javna nabavka usluge štampanja novina, časopisa i drugog materijala na slovačkom jeziku br. 1/2016

23. februára 2016
editor

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatna pojasnjenja

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenim ugovorima

Share Button