Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda časopis „Zornička“ JN 2/2020

30. apríla 2020
admin

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda časopis „Zornička“ JN 2/2020

Share Button