Priprema za štampu, dizajn i distribucija dečjeg časopisa „Zornička“ br.2/2019

23. apríla 2019
editor

obavestenje o pokretanju postupka

misljenje

konkursna dokumentacija

odluka o dodeli ugovora

 

Share Button