Javne nabavke

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku pripreme za štampu, dizajn i distribuciju dečijeg časopisa na slovačkom jeziku „Zornjička“ JN 3/2020

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku pripreme za štampu, dizajn i distribuciju dečijeg časopisa na slovačkom jeziku „Zornjička“ JN 3/2020

Share Button

Konkursna dokumentacija za časopis Zornjička 3/2020

Konkursna dokumentacija za časopis Zornjička 3/2020

Share Button

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za časopis Zornjička 3/2020

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za časopis Zornjička 3/2020

Share Button

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNOP 1/2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNOP 1/2020

Share Button

Odluka o dodeli ugovora za JNOP 1/2020

Odluka o dodeli ugovora za JNOP 1/2020

Share Button

Odluka o obustavi pustupka JN 2/2020 usluga-priprema za štampu, dizajn i distribuciju dečijeg časopisa na slovačkom jeziku „Zornjička“

Odluka o obustavi pustupka JN 2/2020 usluga-priprema za štampu, dizajn i distribuciju dečijeg časopisa na slovačkom jeziku „Zornjička“

Share Button

Konkursna dokumentacija časopis „Zornička“

Konkursna dokumentacija časopis „Zornička“

Share Button

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda časopis „Zornička“ JN 2/2020

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda časopis „Zornička“ JN 2/2020

Share Button

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Share Button

DODATNO POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

DODATNO POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Share Button