Javne nabavke

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

DODATNO POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

DODATNO POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠTAMPANjA NOVINA, ČASOPISA I DRUGOG MATERIJALA NA SLOVAČKOM JEZIKU U OTVORENOM POSTUPKU

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠTAMPANjA NOVINA, ČASOPISA I DRUGOG MATERIJALA NA SLOVAČKOM JEZIKU U OTVORENOM POSTUPKU

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Priprema za štampu, dizajn i distribucija dečjeg časopisa „Zornička“ br.2/2019

obavestenje o pokretanju postupka misljenje konkursna dokumentacija odluka o dodeli ugovora  

ŠTAMPANJE NOVINA, ČASOPISA I OSTALOG MATERIJALA NA SLOVAČKOM JEZIKU BR. 1/2019

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku 1-2019 Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 1-2019 odluka o dodeli ugovora

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

plan javnih nabavki

Priprema za štampu, dizajn i distribucija dečijeg časopisa na slovačkom jeziku „Zornjička“

Obaveštenje o pokretanju postupka   Konkursna-dokumentacija-Z   misljenje odluka o dodeli ugovora Obavestenje o zakljucenom ugovoru  

ŠTAMPANJE NOVINA, ČASOPISA I OSTALOG MATERIJALA NA SLOVAČKOM JEZIKU BR. 1/2017

Poziv za podnosenje ponuda Konkursna dokumentacija Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije Odgovor na zahtev 2 Izmena konkursne…